Ders 3: PHP Fonksiyonları ve Kullanımları

Anasayfa Kurumsal Blog Ders 3: PHP Fonksiyonları ve Kullanımları

PHP dilinin kendi içerisinde gelen ve kullanıldığında işlerinizi çok daha fazla kolaylaştıracak fonksiyonları bulunmaktadır.26 Şubat 2020PHP yazılım dilinde fonksiyonlar hem elverişli kod yazmanıza hem de kod karmaşasından kurtulmanıza yardımcı olur. PHP fonksiyonlarını kullanarak daha hızlı ve kolay kod yazabilirsiniz. Bu fonksiyonlar kod yazma konusunda size fazlasıyla yardımcı olacaktır. PHP fonksiyonları kendi içinde ikiye ayrılır.
Yazı Fonksiyonları
strlen() : Bir yazı içerisindeki toplam karakterleri bulmamıza yarayan fonksiyondur.
<?

echo strlen("PHP öğrenmesi en kolay dildir.");

// Karşılığında gelecek değer 32 olacaktır. strlen() fonksiyonu boşluklar virgüller noktalar dahil tamamını hesap eder ve karakter sayısını verir.

?>

str_word_count() : Bir yazıdaki kelimeler arasındaki boşlukları algılayarak mevcut kelime sayısını verir.
<?

echo str_word_count("PHP öğrenmesi en kolay dildir.");

// Karşılığında gelecek değer 5 olacaktır.

?>

strrev() : Bir yazıyı ters çevirmenizi sağlar.
<?

echo strrev("PHP ogrenmesi en kolay dildir.");

// Karşılığında gelecek olan ise : “.ridlid yalok ne isemnergo PHP” olacaktır. Sondan başa olacak şekilde ekrana yazdırır.

?>

strpos () - Yazı içindeki metni arar
<?

echo strpos("PHP ogrenmesi en kolay dildir.", "kolay");

// Karşılığında gelecek olan : 17 olacaktır. “Kolay” kelimesine kadar olan boşlukları sayar.

?>

str_replace () - Bir dize içindeki metni değiştirir
<?

echo str_replace(“kolay”, “basit”, "PHP ogrenmesi en kolay dildir.");

// Karşılığında gelecek olan : “PHP ogrenmesi en basit dildir.” olacaktır.

?>


Sayı Fonksiyonları
is_float ”Değişken” : “Değişken” yazan alana integer, float gibi değişken türlerini yazarak değişkenin hangi tür olduğunu bulabilirsiniz. Örnek olarak:
<?

$degisken = 10.365;

var_dump(is_float($degisken));

//Karşılığında true alırsınız.

var_dump(is_float($degisken));

//Karşılığında false alırsınız.

?>

Bunun dışında dört işlem yapılabilecek fonksiyon da bulunmaktadır.
<?

$a=1;

$b=2;

$sonuc=$a+$b;

?>

Yukarıdaki kod bloğunda "a" ve "b" değişkenlerine sabit sayı vererek "sonuc" değişkeninde bu sayılara toplama işlemi yaptırdık. Bu işlemde "sonuc" değişken değeri 3 olacaktır. Bu kodu kullanarak çıkarma, çarpma ve bölme işlemi de yapılabilir.

WhatsApp