En Popüler Yazılım Test Mühendisi Mülakat Soruları

Anasayfa Kurumsal Blog En Popüler Yazılım Test Mühendisi Mülakat Soruları

Yazılım test mühendisi iş görüşmelerinde en sık sorulan mülakat soruları ve cevapları neler?

Yazılım mühendisi, yazılım ürününün geliştirilmesi, çalıştırılması ve ürünün bakımına yönelik sistematik, disiplinli ve ölçülebilir bir yaklaşımın uygulanmasından sorumludur.
Yazılım test mühendisi ise, yazılım projelerinin yazılım sürecinden başlayıp ortaya çıkan yazılım ürününün, proje iş gereksinimlerine uygun olup olmadığını test eden kişidir. Yazılım test süreci, yazılım ürünü ortaya çıktıktan sonra değil, yazılım geliştirme süreciyle birlikte başlar.

Test mühendisi, yazılım süreçlerinde akışa uygun olmayan hataları tespit ederek ilgili kişileri bilgilendirmekle sorumludur.
Test mühendisi koda gerektiği yerlerde müdahale ederek test yapabileceği gibi sadece sistemde neler döndüğünü görerek de test yapabilir. Bu nedenle, test mühendisi gerektiği yerde yazılımcı kadar yazılım biliyor olmalı ve analizci kadar da analiz konularına hakim olmalıdır.

Yazılımda test süreçleri hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar, stratejiler ve daha fazlasını merak ediyorsanız;
“Yazılımda Test Süreçleri: Test Driven Development” blog yazımıza göz atarak test süreçleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yazılım test mühendisi mülakatlarına girmeden önce sizin için hazırladığımız rehber niteliğindeki bu sorulara mutlaka göz atmalısınız!????

Temel Seviye Yazılım Test Mühendisi Mülakat Soruları
???? Kalite Güvencesi ile yazılım testi arasındaki fark nedir?
QA’nın (Kalite Güvencesi) rolü, yazılımı üretmek için kullanılan “sürecin” kalitesini izlemektir. Kalite güvencesi, ekip ve organizasyon ile birlikte test sürecinin nasıl izleneceğini planlar.
Yazılım testi yapılırken, ürünün işlevselliğinin kullanıcının gereksinimlerini karşılamasını sağlama sürecidir. Test, kalite güvencesi ve kalite kontrolün hataları bulduğu süreçtir.
Kalite kontrol ise, hataları bulur ve yazılımı iyileştirmenin yollarını önerir.

???? Yazılım testi nedir ve neden gereklidir?
Yazılım testi, bir sistem veya uygulamanın denetlenebilir koşullar altında inceleyerek elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir. Bu şekilde yazılımdaki hatalar bulunup düzeltilebilir ve gereksinimlere uygun hale getirilebilir.

Yazılım test mühendisliği neden önemlidir?

Yazılım testi, yüksek ürün maliyetinden ve maddi oluşacak olan zararları önler.
Üründe oluşabilecek güvenlik açıklarını korur.
Ürün kalitesini arttırır.
Müşteri memnuniyetini sağlar.

???? SQA (Yazılım Kalite Güvencesi) ekibinin test sırasında karşılaştığı otomasyon zorlukları nelerdir?
Otomasyon betiğinin yeniden kullanılabilirlik durumu
Otomasyon için test senaryosunun uyarlanabilirlik durumu
Otomasyon aracında uzmanlaşmak
Karmaşık test durumlarını otomatikleştirmek
???? QA Testi Yaşam Döngüsü nedir?
Yazılım Testi Yaşam Döngüsü, kalite hedeflerinin karşılanıyor olduğunu kontrol etmek amacıyla belirli bir sırada yürütülmesi gereken adımları olan bir test sürecidir.
STLC süreci, planlı ve sistematik bir şekilde yürütülür. Her aşamanın farklı hedefleri, girdileri ve çıktıları vardır ancak temel yapıları aynı kalır.

STLC’nin aşamaları:

Gereksinimler aşaması
Planlama aşaması
Analiz aşaması
Tasarım aşaması
Uygulama Aşaması
Yürütme Aşaması
Sonuç Aşaması
Kapanış Aşaması
Test mühendisi mülakat soruları
???? Test planı nedir?
Test planı, amaçlanan testin detaylarını temel hatlarıyla belirten bir belgedir. Test başlamadan önce gerekli olan görevleri, riskleri, çözümleri, kaynakları belirtir.
Test planı şunları içermelidir: kapsam, yaklaşım, gerekli kaynaklar, ve testin planlanan programı.

???? Test Stratejisi nedir?
Test stratejisi, yazılım geliştirme sürecinde test aşaması için yapılan planı, ana hatlarıyla belirtir.
Test stratejisi, geliştirmenin tüm test aşamasını kapsar ve test araçlarının, test gruplarının, test önceliklerinin, test kaydı bakımının ve test özetinin açıklamasını içerir.

Test stratejisi, test aktiviteleri, test araçları, test öncelikleri, test planlaması ve gerçekleştirilmesi gereken test türleri için bir giriş, kaynak, kapsam ve program içerir.

Test planları, test durumlarını toplar ve düzenlerken test stratejileri, teste yönelik yaklaşımı tanımlar. Genel olarak, test stratejileri QA yöneticisi veya QA yöneticisi tarafından yönetilirken, test planları QA test uzmanları tarafından yönetilir.

 

???? Yazılım Test süreçlerinde verification ve validation kavramları nedir?
Verification: Statik bir analiz tekniğidir, kod çalıştırılmadan test yapılır. içerir İncelemeleri ve izlenecek yolu içerir.

Validation: Kod çalıştırılarak testin yapıldığı dinamik bir analiz tekniğidir. , İşlevsel ve işlevsel olmayan test tekniklerini içerir.

???? İşlevsel ve işlevsel olmayan testler arasındaki fark nedir?
İşlevsel test, yazılımın temel parçalarını, gereksinimlere ve teknik özelliklere uyduğunu kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir.
İşlevsel olmayan testler ise, yazılımın yükleme süreleri, stres ve genel performans gibi önemli fakat çok önemli olmayan gereksinimleri test eder.

???? Hata Döngüsü adımlarını açıklayın.
Hata, test cihazı tarafından tanımlandıktan sonra geliştirme yöneticisine atanır.
Hata geçerli bir kusursa, geliştirme ekibi onu düzeltir. Geçerli bir kusur değilse, kusur göz ardı edilecek ve reddedildi olarak işaretlenecektir.
Bir sonraki adım, kapsam dahilinde olup olmadığını kontrol etmektir. Hata mevcut sürümün parçası değilse, kusurlar ertelenir.
Hata veya hata daha önce ortaya çıkarsa, test cihazı bir DUPLICATE durumu atayacaktır.
Hata düzeltmek için geliştiriciye atandığında, DEVAM EDİYOR durumu verilir.
Kusur giderildikten sonra, son testi geçtiği koşulda test cihazı KAPALI durumuna geçer.
???? Yazılım test türleri nelerdir?

Yazılım geliştirme sürecinde, genel olarak aşağıdaki yazılım test türleri kullanılmaktadır:

Birim testi
Entegrasyon testi ve regresyon testi
Sallama testi
Duman testi
Fonksiyonel test
Performans testi
Beyaz kutu ve Kara kutu testi
Alfa ve Beta testi
Yük testi ve stres testi
Sistem testi
Test mühendisi mülakat soruları
???? Agile test nedir ve Agile testin önemi nedir?
Yazılım test mühendisi mülakat soruları arasında en temel sorulardan biri de, Agile testi hakkında bilgi sahibi olup olmadığınızdır.
Agile / Çevik test, yazılım testidir ve Agile Metodolojisi kullanılarak yapılır.
Bu testin önemi, normal test sürecinden farklı olarak, geliştirme ekibinin önce kodlamayı tamamlamasını ve ardından testi yapmasını beklememesidir. Kodlama ve test etme aynı anda gerçekleşir.

Agile Test’in en değerli özelliği ise, test sürecinde ürün sahibi ile birebir ilişki kurma imkanının olmasıdır. Analiz aşamasından itibaren süreçte yer alan test mühendisi, feature’lardaki eksiklikler ile ilgili durumları yüzyüze iletme imkanına sahiptir.
Agile proje yönetimi, geri besleme özelliği ile birlikte doğru sonuca ulaşmada önemli bir yöntemdir.

???? Stres testi, yük testi ve hacim testini açıklar mısınız?
Yük Testi: Bir uygulamanın ağır ancak beklenen yük altında test edilmesidir. Burada yük kavramı, büyük hacimli kullanıcıları, mesajları, istekleri, verileri ifade eder.
Stres Testi: Sisteme yerleştirilen yük normal aralığın ilerisinde yükseltildiğinde veya hızlandırıldığı durumlar Stres Testi olarak bilinir.
Hacim Testi: Sistemin gerekli miktarda veriyi, kullanıcı isteklerini işleyip işlemediğini kontrol etme süreci Hacim Testi olarak bilinir.
???? Yazılım geliştirme sorunları için 5 ortak çözüm yöntemi belirtin.
Gereksinim kriterlerini belirleme aşamasında, yazılımların gereksinimleri eksiksiz, şeffaf ve herkes tarafından kabul edilebilir yapıda olmalıdır.

Planlama, tasarım, test etme, hataları düzeltme ve yeniden test etme süreçlerini içeren gerçekçi bir programdır.

Yeterli test aşaması ise, bir veya daha fazla modül geliştirdikten hemen sonra başlayın.

Tasarım aşamasında hızlı prototip kullanmak müşterilerin beklentilerini kolaylaştırır.

Grup iletişim araçlarının kullanımı da oldukça önemlidir.

???? Testi desteklemek için hangi araçlar kullanılabilir?
Test Yönetim Araçları: JIRA, Kalite Merkezi vb.
Hata Yönetimi Araçları: Test Direktörü, Bugzilla
Proje Yönetim Araçları: Sharepoint
Otomasyon Araçları: RFT, QTP ve WinRunner
???? Defects kategorileri nelerdir?
Wrong: Gereksinimlerin yanlış uygulandığı anlamına gelir. Verilen spesifikasyondan farklıdır.
Missing: Müşterinin isteklerinin doğru şekilde not edilmediğine dair bir göstergedir.
Extra: Son müşteri tarafından verilmeyen ürüne dahil edilen bir gerekliliktir. Her zaman spesifikasyondan farklıdır, ancak ürünün kullanıcısı tarafından istenen bir özellik olabilir.
Test mühendisi mülakat soruları
Deneyimli ve Profesyoneller için Yazılım Test Mühendisi Mülakat Soruları
???? İlk aşamada giderilebilecek bir kusur, daha sonraki bir aşamada kaldırılır. Bu, maliyeti nasıl etkiler?
İlk aşamada bir kusur tespit edilirse, daha sonraki aşamada değil, geçerli aşamada ortadan kaldırılmalıdır. Bir kusurun sonraki aşamalarda ertelenmesi maliyeti artırır.

Test mühendisi mülakat soruları
???? Random test nedir?
Random test, genellikle veriler ile bir araç kullanılarak rastgele oluşturulur.
Bu veriler, bir araç veya bazı otomatik mekanizmalar kullanılarak oluşturulur. Rastgele üretilen bu girdi ile sistem daha sonra test edilir ve sonuçlar buna göre gözlemlenir.

???? TestNG nedir?
Hem geliştiriciler hem de test mühendislerinin avantajlardan yararlanacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir çerçevedir.
Programın beklenmedik bir şekilde sonlandırılmadan çalışmasını sağlayan dahili bir istisna işleme mekanizmasına sahiptir.

WhatsApp