En Sık Sorulan Python Mülakat Soruları ve Cevapları

Anasayfa Kurumsal Blog En Sık Sorulan Python Mülakat Soruları ve Cevapları

İş görüşmelerinde en sık sorulan Python mülakat soruları ve cevapları neler?

Dünya çapında kullanılan Python; son yıllarda yapay zeka uygulamalarında, doğal dil işleme alanlarında ve veri görselleştirme gibi birçok farklı bilimsel alanda kullanılır duruma gelmiş durumda popülerliği korumaya devam ediyor.

“Python öğrenirken nasıl yol izlemeliyim?” sorusuna yanıt arıyorsanız, sizin için hazırladığımız Python temel kaynaklar listesine göz atarak sıfırdan kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Python mülakatlarına girmeden önce sizin için hazırladığımız rehber niteliğindeki bu sorulara mutlaka göz atmalısınız! ????

Yeni Başlayanlar için Temel Seviye Python Mülakat Soruları
???? Python nedir ve temel özellikleri nelerdir?
Python, otomatik bellek yönetimine sahip, etkileşimli, kapsamlı, nesne odaklı portatif ve üst düzey bir programlama dilidir. İnsanlar tarafından basit ve dahili veri yapısından dolayı sevilir. Açık kaynaklı olması da kendine hayran bıraktıran özelliklerinden biridir.
Python genel olarak programlama dili olarak kullanılır ama gerektiğinde scripting işlevi de görür.

Python’un özellikleri:

Öğrenmesi kolay: Basit yapısı ve sözdizimi sayesinde öğrenmesi kolaydır.
Okunması kolay: Python kod yazımı sayesinde okunabilirliği ön planda tutar.
Bakımı kolay: Kaynak kodlarının bakımı oldukça kolaydır.
Geniş standart bir kütüphane: Python kütüphanesinin büyük kısmı UNIX, Windows ve Macintosh’a kolay taşınabilir yapıya sahiptir.
İnteraktif Mod: İnteraktif test ve kod snippet’lerinin hata ayıklamasına izin veren destek sağlar.
Taşınabilir: Python çok çeşitli donanım platformlarında çalışabilir ve tüm platformlarda aynı arabirime sahiptir.
Genişletilebilir: Alt düzey modülleri Python yorumlayıcısına ekleyerek daha verimli şekilde özelleştirebilirsiniz.
Veritabanları: Python, tüm ticari veritabanları ile bağlantı kurabilir.
GUI Programlama: Python, Windows MFC, Macintosh ve Unix’in X Window sistemi gibi birçok sistem çağrısı, kütüphane ve pencere sistemine yaratılabilir ve taşınabilir GUI uygulamalarını destekler.
Ölçeklenebilir: Python, kabuk script yerine büyük programlar için daha iyi bir yapı ve destek sağlar.
???? Python’da desteklenen standart veri türleri nelerdir?
Python’da tanımlanan değişkenleri tanımlarken tiplerini belirtmeye gerek yoktur. Python atama yapıldığı anda değişkenin tipini otomatik olarak belirler.

Python veri tipleri:

Number (Sayılar): Sayı veri türü kendi içerisinde dörde ayrılır. Bunları Integer, Float, Long Integer ve Complex olarak sıralayabiliriz.

int: Tam sayıları ifade eder.
long: Uzun tam sayıları ifade eder.
float: Veri tipi ondalıklı bir gerçek sayıyı ifade eder.
str: Harf ya da rakam ve ya kombinasyonlarından oluşur.

bool: True, False değerlerini taşır.

list: Liste’nin içinde; tamsayı, ondalıklı sayı, metin ve Tuple veri türleri yer alabilir. Tuple veri türünde en önemli farkı ise; ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemlerinin yapılabilir olmasıdır.

tuple: Farklı veri türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu veri türüdür. Tuple içerisinde tamsayı, ondalıklı sayı, metin ve hatta iç içe Tuple bile olabilir.

dict: Dictionary veri türü de Tuple ve List gibi içerisinde farklı veri türlerinin bulunmasına imkan sağlar. {‘one’: 1, ‘two’: 2}

???? Python’da tuple’lar ve listeler arasındaki en büyük fark nedir?
Tuples, Python’da bir dizi veri türüdür. Demetlerdeki değerlerin sayısı virgülle ayrılır. Aralarındaki temel fark, list daha yavaş ama düzenlenebilirken tuple’ın daha hızlı çalışıp değiştirilemez olmasıdır.

Python’da tuple’lar ve listeler arasında aşağıdakileri içeren birkaç büyük fark vardır:

Tuples Listeler
Tuple, bir listeye benzer fakat listeden farklı olarak parantez içine alınırlar. Liste, bir dizi oluşturmak için kullanılır.
Eleman ve boyut değiştirilebilir. Öğe ve boyut değiştirilemez.
Güncellenemezler. Güncellenebilirler.
Salt okunur listeler olarak hareket ederler. Değişken bir liste görevi görürler.
Tuple’lar () ile çevrilidir Listeler [] ile çevrilidir
Tuple Kodu Örneği, tup = (1, “a”, “string”, 1 + 2) Liste Kodu Örneği, L = [1, “a”, “string”, 1 + 2]
???? Pythonpath nedir?
Pythonpath, Python’ın modülleri ve paketleri arayacağı ek dizinler eklemek için ayarlayabileceğiniz bir ortam değişkenidir. Pythonpath’i bir Python yükleyicisi olarak önceden ayarlayabiliriz. Python kaynak kitaplık dizinini ve kaynak kodu dizinini içerir.

 


???? Python’un sınırlamaları nelerdir?
Python’un sınırlamaları:

Tasarım kısıtlamaları vardır.
C ve C ++ veya Java ile karşılaştırıldığında daha yavaştır.
Mobil işlemlerde verimsizdir.
Az gelişmiş bir veritabanı erişim katmanından oluşur.

???? Python’da en çok karşılaştığınız hatalar ve çözümleri nelerdir?
Python’da en sık karşılaşılan hatalar:

SyntaxError: Yanlış veya eksik noktalama işaretleri, parantez kullanımı, noktalama işaretleri, geçersiz komutlar, geçersiz değişken veya fonksiyon isimleri syntaxerror’a sebep olur.
KeyboardInterrupt: KeyboardInterrupt hatasının temel sebebi, bir döngünüz sonsuz döngüye girmiştir ve çıkamamıştır.
TypeError: TypeError mantıksız işlemler yapmaya çalışıldığında ortaya çıkar.
NameError: Python’da daha önce tanımlanan değişkenler kullanılması NameError hatasına sebep olur.
ValueError: Kullanıcıdan integer bir input isteyerek kodunuzu yazarsınız, kullanıcı integer dışında bir şeyi input olarak girdiği durumda bu hatayla karşılaşır.
IndentationError: Boşluk olması gereken yere boşluk konulmazsa, az ya da fazla boşluk konulursa bu hata ile karşılaşılır.
IndexError: IndexError, listelerde index kullanarak eleman çağırırken karşımıza çıkar.
???? Python’da bir listeyi tersine çevirebilir miyiz?
Evet, reverse () yöntemini kullanarak Python’da bir listeyi tersine çevirebiliriz. Örn:

def reverse(s):
str = “”
for i in s:
str = i + str
return str

???? Break ve continue nedir?
Python mülakat soruları arasında en temel sorulardan biri de, break ve continue ayrımıdır.
Python’da, döngü akışlarını değiştirmek için break ve continue ifadeleri kullanır.

Döngüler belli bir şart sağlanana kadar kod bloğunun tekrarlamasını sağlamak için kullanılır ve programlama dilinin vazgeçilmez yapı taşlarından biridir fakat bazen dögüleri belirli şartlar dahilinde kod bloğunu sonlandırmak, yada başa döndürmek ‘yinelemek’ isteyebiliriz işte bu tip durumlarda bu ifadeleri kullanırız.

Break ifadesi, içinde bulunduğu döngüyü sonlandırır. Programın kontrolü döngünün gövdesinden hemen sonraki ifadeye geçer.

Continue ise, yalnızca geçerli yineleme için bir döngü içindeki kodun geri kalanını atlamak için kullanılır. Döngü sona ermez, ancak bir sonraki yinelemeyle devam eder.

???? Thread’in Yaşam Döngüsünün aşamaları nelerdir?
Aşama 1: Thread sınıfının run yöntemini geçersiz kılabilir bir sınıf yaratılır.
Aşama 2: Yeni thread start () için bir çağrı yapılır. Thread, planlama amacıyla ileri alınır.
Aşama 3: Yürütme, thread’in çalışmaya başladığı ve çalışma durumuna ulaştığı yerde gerçekleşir.
Aşama 4: Thread’in join () ve sleep () dahil olmak üzere çağrılar gerçekleşene kadar bekletin.
Aşama 5: Threadin beklemesinden veya yürütülmesinden sonra, bekleyen thread planlama için gönderilir.
Aşama 6: Thread’i çalıştırarak sonlandırmalar yapılır ve ölü duruma ulaşır.


???? Python’da multithread nasıl elde edilir?
Python, multithread (çok iş parçacıklı) bir paketle gelse de, çoklu iş parçacığının arkasındaki sebep kodu hızlandırmaksa, paketi kullanmak uygun bir seçenek değildir.

Paket, bir yapı olan GIL veya Global Yorumlayıcı Kilidi adlı bir şeye sahiptir. Herhangi bir zamanda threadlerden birinin ve yalnızca birinin yürütülmesini sağlar. Bir thread, GIL’i alır ve bir sonraki thread’e geçmeden önce biraz çalışma yapar. Bu o kadar hızlı gerçekleşir ki bir kullanıcıya iş parçacıkları paralel olarak yürütülüyor gibi görünür.

????Python’da range ve xrange arasında bir karşılaştırma yapın.
İşlevsellik açısından hem range hem de xrange aynıdır. Her ikisi de bir tamsayı listesi oluşturmaya izin verir. İkisi arasındaki temel fark, range’in bir Python liste nesnesi döndürürken, xrange’in bir xrange nesnesi döndürmesidir.

Bir liste oluşturmanız gereken çok büyük bir range değerine sahipseniz, xrange, seçilecek işlevdir. Bu, özellikle akıllı telefon gibi belleğe duyarlı bir sistemle ilgili senaryolar için geçerlidir.

????Python’da Kalıtım nedir?
İnheritance yani kalıtım, bir sınıfın özellikleri başka bir sınıftan türetme veya devralma yeteneğidir.

İnheritance’ın avantajları:
Gerçek dünya ilişkilerini iyi temsil eder.
Bir kodun yeniden kullanılabilirliğini sağlar.
Doğası gereği geçişlidir, yani B sınıfı başka bir A sınıfından miras alırsa, B’nin tüm alt sınıfları otomatik olarak A sınıfından miras alır.

Deneyimli ve Profesyoneller için İleri Seviye Python Mülakat Soruları
???? NumPy ve SciPy’yi nasıl ayırt ediyorsunuz?
Python mülakat soruları arasında en önemli sorulardan biri de, NumPy ve SciPy ayrımı sorusudur.
Tipik olarak NumPy, dizi veri türü ve temel öğe bazlı işlevler, indeksleme, yeniden şekillendirme ve sıralama gibi en temel işlemlerden başka hiçbir şey içermez. Tüm sayısal kod SciPy’de bulunur.

NumPy’nin en önemli hedeflerinden biri uyumluluk olduğu için, kütüphane öncüllerinden biri tarafından desteklenen tüm özellikleri korumaya çalışır. Bu nedenle NumPy, SciPy kütüphanesine daha uygun bir şekilde ait olmalarına rağmen birkaç doğrusal cebir fonksiyonu içerir.

SciPy, diğer bazı sayısal algoritmalara ek olarak NumPy’de bulunan doğrusal cebir modüllerinin tam özellikli sürümlerini içerir.

???? Python’da dictionary kavramını örnek ile açıklayın.
Python programlama dilinde dictionary, bir harita gibi sırasız veri değerleri koleksiyonudur.
key:value
Anahtarlar ve değerler arasında bire bir ilişki tanımlamaya yardımcı olur. Anahtarlar tarafından indekslenen tipik bir sözlük, bir çift anahtar ve karşılık gelen değerleri içerir.

???? Python’da compilation (derleme) ve linking (bağlama) süreci nedir?
Yeni eklentileri hatasız derlemek için Python’da derleme ve bağlama kullanılır. Bağlama, yalnızca ve yalnızca derleme tamamlandığında başlar.

Dinamik yükleme durumunda, derleme ve bağlama süreci, ilgili sistemle sağlanan stile bağlıdır. Yapılandırma kurulum dosyalarının dinamik olarak yüklenmesini ve yorumlayıcının yeniden oluşturulmasını sağlamak için Python yorumlayıcısı kullanılır.

????Flask nedir ve kullanmanın faydaları nelerdir?
Flask, Python için bağımlılıkları Jinja2 ve Werkzeug olan bir web mikro çerçevesidir. Bu nedenle, bazı önemli avantajları vardır:

Flask’ın harici kitaplıklara çok az bağımlılığı vardır veya hiç yoktur
Güncellenecek biraz harici bağımlılık ve daha az güvenlik hatası olduğundan, web mikro çerçevesinin kullanımı hafiftir.
Dahili bir geliştirme sunucusuna ve hızlı bir hata ayıklayıcıya sahiptir.

???? Python’da map () işlevi nedir?
map () işlevi, yinelenebilir öğenin her bir öğesine belirli bir işlevi uygular. Daha sonra sonuçların bir listesini verir.
Map () işlevinden döndürülen değer daha sonra işlevlere list () ve set () gibi işlevlere aktarılabilir.

Tipik olarak, verilen işlev ilk bağımsız değişkendir ve yinelenebilir, bir map () işlevinin ikinci bağımsız değişkeni olarak kullanılabilir. İşlev birden fazla argüman alıyorsa birkaç tablo verilir.

???? Python’da Pickling ve Unpickling nedir?
Python’daki Pickle modülü, herhangi bir nesneyi kabul etmeye ve ardından onu bir dizgi temsiline dönüştürmeye izin verir. Daha sonra döküm işlevi aracılığıyla aynısını bir dosyaya döker. Bu işlem dekapaj olarak bilinir.

Pickle işleminin tersi işlem, şifreleme, yani orijinal Python nesnelerini depolanan bir dizi gösteriminden geri alma olarak bilinir.

WhatsApp