İleri Seviye JavaScript: JavaScript Functions Kavramı ????

Anasayfa Kurumsal Blog İleri Seviye JavaScript: JavaScript Functions Kavramı ????

JavaScript functions kavramı nedir, nerelerde ve nasıl kullanılır?
1990 yıllarının başında HTML diline destek olması için Netscape çalışanı Brendan Eich tarafından üretilen bir script yazılım dili olan JavaScript, 1997 yılından itibaren bir ECMA standardı olan JavaScript, günümüzde Mozilla Vakfı öncülüğünde özgür yazılım topluluğu tarafından geliştirilmekte ve bakımı yapılmaktadır.
JavaScript, çeşitli web uygulamaları oluşturmak için dünya çapında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır, bu da JavaScript öğrenenler için büyük fırsatlar olduğu anlamına gelir.

“JavaScript öğrenirken nasıl yol izlemeliyim?” sorusuna yanıt arıyorsanız, sizin için hazırladığımız JavaScript temel kaynaklar listesine göz atarak sıfırdan JavaScript öğrenmeye başlayabilirsiniz.

JavaScript’in temel konularından biri olan fonksiyonlar, diğer dillerdeki fonksiyon kavramından daha farklı çalışıyor.

JavaScript functions kavramını detaylarıyla öğrenmek için yazının devamına göz atın! ????

JavaScript Fonksiyonlar
Fonksiyonlar, bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmış kod bloklarıdır.

Fonksiyonlar hazır ve kullanıcı tanımlı olmak üzere iki temel sınıfa ayrılırlar. Diğer bir sınıflama yöntemi ise parametreli ya da parametresiz olmalarıdır.

???? Fonksiyon Tanımlama
Fonksiyonlar, function anahtar kelimesi ile tanımlanır.
Fonksiyon isimlerinde harf, rakam, alt çizgi ve dolar işareti kullanılabilir.
Birden fazla parametre olduğunda parantez içerisinde virgülle ayrılarak kullanılır. (parametre1, parametre2, parametre3, … )
Fonksiyon kodları süslü parantez { . . . } içerisine yazılır.


???? Fonksiyon Çağırma
JavaScript ile tanımlanan fonksiyonların çalışması için fonksiyon çağırma veya fonksiyon çalıştırma işleminin yapılması gerekir.

JavaScript fonksiyon çalıştırmanın yolları;

Bir olay meydana geldiğinde – kullanıcı HTML nesnesine tıkladığında,
Fonksiyon çağırma işlemi yapıldığında,
Otomatik – fonksiyon içinde fonksiyon çağırarak.
???? Fonksiyon Değer Döndürme
Fonksiyonlar “return” anahtar kelimesi ile değer döndürür.
JavaScipt fonksiyon kodları, return anahtar kelimesine geldiğinde çalışmayı durdurur. JavaScript fonksiyonun çağrıldığı yerden devam eder varsa kalan kodları işler.

Değişkenler
Yerel Değişkenler
Yerel değişkenler, fonksiyon içerisinde tanımlanır ve değişkene sadece o fonksiyon içerisinden erişilebilir.

Genel Değişkenler
Kendi dışında oluşturulmuş değişkenlere erişebilir konumda olan değişkenlerdir.

Evrensel(Global) Değişkenler
Fonksiyonların dışına yazılan her değişken, evrensel veya global değişken olarak adlandırılırlar. Global değişkenlere her fonksiyon içerisinden erişilebilir.


???? Parametreli ve Parametresiz Fonksiyonlar
Fonksiyon bildiriminde, fonksiyona girdi olarak kullanılan değişkenlere parametre denir. Argüman ise, ise fonksiyon çağrılırken gönderilen değere/değerlere verilen isimdir.
Fonksiyonlarda argüman kullanma zorunluluğu yoktur.

Parametresiz, değer döndürmeyen fonksiyonlar ise çağrıldıkları yerden bir veri almayan ve herhangi bir veri geri döndürmeyen fonksiyonlardır.

???? Fonksiyonları isimlendirme
Fonksiyonlar eylem gerçekleştirir. Bu sebeple, isimleri yüklem ifadesi içermelidir.

Fonksiyonlar şöyle başlayabilir.

“get…” – değer döndürür,
“calc…” – hesaplama yapar,
“create…” – oluşturma işlemi gerçekleştirir,
“check…” – kontrol etme işlemi gerçekleştirir.

???? Hazır Fonksiyonlar

Hazır fonksiyonlar kod yazımında kolaylık sağlayan JavaScript ile hazır gelen fonksiyon gruplarıdır.

parseInt( ): String ifadenin sayısal kısmını alarak tam sayıya çevirme işlemi yapar.

parseFloat( ): parseInt fonksiyonundan farkı sayısal ifadeleri ondalıklı olarak da almak için kullanılır.

String( ): Değişken içindeki verileri string yapmak için kullanılır.

Number( ): String ifadeyi sayısal değer yapmak için kullanılır.

???? Fonksiyonlar == Yorumlar
JavaScript functions kavramı kısa olmalı ve sadece bir işlevi gerçekleştirmelidirler.
Uzun olduğunda, ayırıp yeni bir fonksiyon yapmanız daha iyi olacaktır.

Örneğin, aşağıdaki iki farklı asalGoster(n) fonksiyonunu karşılaştıralım.

İlk örnekte, tanım label kullanılıyor.
İkinci tip ise asalMi(n) adında ikinci bir fonksiyon ile asal olup olmama durumunu kontrol ediliyor.

Fonksiyonlar eğer tekrar kullanmayacağımızı bilsek bile oluşturulabilir, bu sayede kodu daha okunabilir yaparlar.

 

WhatsApp