SQL ve Temel SQL Komutları

Anasayfa Kurumsal Blog SQL ve Temel SQL Komutları

SQL ile veri üzerinde işlemler yapmayı sağlayan bir sorgu dilidir.
SQL (Structured Query Language), türkçe anlama Yapılandırılmış Sorgu Dili olan ve görevi verileri yönetmek ve kayıt altına almak için kullanılan veri tabanı sistemidir. IBM'in araştırma merkezi içerisinde 1974 yılında geliştirilmiştir. Bu sistemde sorgularımızı SQL deyimleri ile oluştururuz.SQL deyimleri, veritabanındaki verileri güncelleştirmek veya veri tabanından veri almak gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanılır. SQL kullanan bazı ortak ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri şunlardır: - Oracle, - Sybase, - Microsoft SQL Server, - MYSQL, - Access, Ingres, vb. Çoğu veritabanı sistemi SQL kullanıyor olsa da, bunların çoğu genellikle kendi sistemlerinde kullanılan kendi ek özel uzantılarına sahiptir. Ancak, "Seç(SELECT)”, "Ekle(INSERT)”, "Güncelle(UPDATE)”, "Sil(DELETE)”, gibi standart SQL komutları, bir veritabanında yapılması gereken hemen hemen her şeyi gerçekleştirmek için kullanılabilir.
SELECT KOMUTU
SELECT ifadesi, bir veya daha fazla veritabanı tablosundan verileri alır. Çoğu uygulamada, SELECT en sık kullanılan SQL komutudur.- SELECT kolon1,kolon2,…. FROM tablo_adi
INSERT KOMUTU
INSERT ifadesi bir tabloya yeni kayıtlar eklemek için kullanılır. İki farklı kullanımı vardır.- INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2, kolon3, …) VALUES (deger1, deger2, deger3, ...) - INSERT INTO tablo_adi VALUES (deger1, deger2, deger3,, ...)
UPDATE KOMUTU
UPDATE ,bir tablodaki varolan kayıtları değiştirmek(güncelleme) için kullanılır.WHERE maddesi, hangi kayıtların güncellenmesi gerektiğini belirtir. WHERE koşulunu kullanmazsanız tablonuzdaki tüm kayıtlardaki veriler güncelenecektir.- UPDATE tablo_adi SET kolon1 = deger1, kolon2 = deger2, ... WHERE Kosul;
DELETE KOMUTU
DELETE deyimi, bir tablodaki mevcut kayıtları silmek için kullanılır.Bir tablodaki kayıtları silerken dikkatli olmanız gerekir. DELETE ifadesinde WHERE koşuluna dikkata etmelisiniz. WHERE maddesi, hangi kayıtların silinmesi gerektiğini belirtir. WHERE koşulunu kullanmazsanız tablonuzdaki tüm kayıtlar silinecektir. - DELETE FROM tablo_adi WHERE Kosul; Yukarıda temel SQL komutları hakkında bilgiler ve kullanımı ile alakalı kısa temel bilgileri öğrendik. Başka bir yazımızda sizlerle yukarıda gösterdiğimiz sql komutlarını daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

WhatsApp