Kalite Politikası

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Kalite Politikası

Kalite Politikası

• Topluluk şirketlerinin ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak,
uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

• Paydaşlarımıza hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri
odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,

• Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde,
mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek,
dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,

• Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası
standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,

• Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan
memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,

• Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve
önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.