Ders 2: PHP Değişkeni Nasıl Oluşturulur? Çeşitleri Nelerdir?

Anasayfa Kurumsal Blog Ders 2: PHP Değişkeni Nasıl Oluşturulur? Çeşitleri Nelerdir?

PHP kullanırken neredeyse tüm kodlarınızda değişkenleri kullanacaksınız.25 Şubat 2020Bir veriyi PHP dilinde tanımlamak, tanımladığınız veri ile işlem yapmak, başka sayfaya veriyi göndermek değişkenler ile başlar. PHP değişkenleri ‘$’ işaretinde sonra yazdığınız isimler ile oluşturulur. Oluşturduğunuz değişkeni sayfanın herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Mesela;

<?
$sayim = 5;
$yazim = ‘Deneme yazı’;

//Bunlar ile bir ekrana yazdırma oluşturalım :


echo $sayim . ’ - ‘ . $yazim;
//Ekrana çıktısı ise ‘5 - Deneme yazı’ olacaktır


?>


Yukarıdaki yazdığımız kod bloğunu açıklalım. ‘$’ işaretini kullanarak değişkenimizi oluşturduk. Ardından ‘echo’ komutu ile ekrana yazdırdık. Sonrasında ise bunları birleştirmek için ‘ . ’ kullandık. PHP dilinde ‘ . ‘ kullandığımızda değişkenleri ard arda yazıcak şekilde birbirlerine bağlarız. Dikkat ederseniz değişken ekrana yazdırdığımızda başına ve sonuna tırnak işaretini eklemedik. PHP değişkenleri direk ekrana yazdırılabilir fakat PHP dilinde olmayan bir komutu veya değişkeni ekrana yazdırmak için (yani PHP dilinde bilinmeyen bir kelime/cümleyi ekrana yazdırmak için) başına ve sonuna tırnak işareti koymamız gerekir. Bu tırnak işareti tek tırnak veya çift tırnak olarak kullanılabilir ama tek tırnak ile başlarsa tek tırnak ile bitmek zorunda ve çift tırnak ile başlarsa çift tırnak ile bitmek zorundadır.

Değişken çeşitleri nelerdir?


String değişkeni

PHP dilinde string tüm yazıları ifade eder. Mesela “Bu bir deneme yazısıdır” bir stringdir. Eğerki toplama çıkarma gibi fonksiyonel işlemler yapmacaksak sayılarıda string olarak tanımlayabiliriz : “Bu 15. Deneme yazısıdır” ‘da bir stringdir.


Integer değişkeni

Integer değişkenler -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki tüm tam sayıları ifade eder.


Float değişkeni

Float integer gibi çalışır. Tek farkı küsuratlı değer almasıdır. Örnek verecek olursak ’25.99’ bir float değişkeni olacaktır.


Boolean değişkeni

Boolean genellikle doğrulama değişkeni olarak kullanılır. 2 değer alabilir, bunlar ’True’ ve ‘False’ olacaktır.

Array değişkeni

Array veri topluluğu yani dizi anlamına gelir. Verileri birbiri ile eşleştirme, başka bir sayfaya verileri taşıma gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Örnek bir kod bloğu verecek olursak;

<?
$degiskenler = array(“String”,”Integer,”Boolean”,”Array”);
print_r($degiskenler);
//Arrayleri ekrana yazdırmak istediğimiz echo komutu yetersiz kalır çünkü birden fazla verimiz bulunur. Bunun için tüm veriyi yazdırırız yani print_r, var_dump gibi komutlar kullanırız.
?>

WhatsApp