Şirket Nedir, Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Anasayfa Kurumsal Blog Şirket Nedir, Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şirket Türleri Nelerdir?
Şirketler, “Şahıs Şirketleri” ve “Sermaye Şirketleri” olarak ikiye ayrılır. TTK’ya (Türk Ticaret Kanunu) göre, pek çok farklı şirket türü olmasına rağmen, şirketlerin çoğu bu 2 ana kategori altında toplanır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri; adi şirketler, kollektif şirketler ve komandit şirketler olmak üzere üç tiptir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketleri; anonim şirketler, limited şirketler ve paylı komandit şirketler olmak üzere üç tiptir.

1. Şahıs Şirketleri
Şahıs şirketleri, genellikle işletmenin kurucusu olan bir kişiye aittir ve bu kişi tarafından yönetilir. Bir şahıs şirketinin kurulması oldukça kolaydır ve sahibine onun üzerinde tam kontrol sağlama avantajı verir. Şirkette çalışanlar olabilir veya şirket tek bir işletme sahibi tarafından işletilebilir.

Şahıs şirketinin en büyük dezavantajı, mal sahibi ile şirketin arasında yasal bir ayrım olmamasından kaynaklanır. Bu, sahiplerin şirketten kişisel olarak sorumlu olduğu ve ticari borçları veya yükümlülükleri karşılamak için kendi kişisel varlıklarını kullanmaları gerekebileceği anlamına gelir.

Bir şahıs şirketinin avantajları aşağıdaki gibidir:

Basit organizasyon şekli
Şahıs şirketi, şirket kurmanın en basit şeklidir.

Tek başına karar alma özgürlüğü
Şirket sahibi tek kişi ise, şirketle ilgili tüm kararları almakta özgürdür.

Gizlilik
Gizlilik, şahıs şirketlerinin sunduğu bir diğer önemli avantajdır. Bunun nedeni, tüm işin şirketin sahibinin kendisi tarafından ele alınması ve bu nedenle ticari sırların yalnızca kendisi tarafından bilinmesinden kaynaklanmaktadır.

Buna ek olarak, şirket sahibi hesaplarını açıklamak veya yayınlamak zorunda değildir. Günümüz iş ortamında, bir rakip bir kişinin işi hakkında ne kadar az şey bilirse, kişi o kadar daha iyi durumda olur.

Vergi avantajı
Diğer şirket biçimleriyle karşılaştırıldığında, şahıs şirketleri belirli vergi avantajlarından yararlanır.

2. Sermaye Şirketleri
Sermaye şirketleri, tüzel kişiliği olan ve şirkete ortak olan kişilerin sorumluluklarını, şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlandırılmış olan şirketlerdir.

Bir sermaye şirketinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tıpkı bir kişi gibi hakları vardır
Bir ismi ve banka hesapları olduğu için kanun, şirkete yasal bir kişi muamelesi yapar. Bir şirket, kendi adı altında mülk sahibi olabilir, diğer şirketlere veya şahıslara karşı dava açabilir veya başka şirketlerle ortak olabilir. Yani bir kişinin yasal olarak yapabileceği tüm faaliyetleri yerine getirir. Bu nedenle kanun şirkete yapay bir birey gibi davranır.

Ayrı bir tüzel kişiliktir
Tüzel kişilik, faaliyetlerini kontrol eden kişilerinden tamamen bağımsız olunması anlamına gelir. Başka bir deyişle, faaliyetlerini kontrol eden kişiler borçlarını ödemezlerse, şirket bu durumdan sorumlu olmaz. Aynı şey şirket için de geçerli. Şirket alacaklılarına borçlarını ödeyemediği takdirde, faaliyetlerini kontrol eden kişilerin şirketin borcunu ödemesine gerek yoktur.

Sınırlı Sorumlulukları Vardır
Şirkete ortak olan kişilerin sorumlulukları, şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlandır. Tabii bir şahıs şirketiyseniz, şirket borçlarına karşı sınırsız sorumlu olursunuz.

Ortak İmza
Bir şirket, bir tüzel kişi olarak hareket ettiği için, üzerine isim ve adres kazınmış bir damga veya mühürü vardır. Bu damga şirketin imzası gibi kullanılır. Kaşe ve şirket mührü, çeşitli belgelerin doğrulanması ve yetkilendirilmesi için kullanılır.

Daimi Varoluş
Mülkiyet, ortaklık veya diğer herhangi bir iş türünden farklı olarak, bir şirket; sahiplerine, yönetim kuruluna, hissedarlarına veya çalışanlarına bağlı değildir. Şirkete birçok insan gelir ve gider, ama şirket kalır. Bu nedenle, şirketin varlığı daha istikrarlıdır.

Halka Açık ve Özel Şirket Nedir?
Şirketler halka açık veya özel olabilir. Halka açık bir şirket, borsada hisse ihraç eden şirkettir. Hisseler herkes tarafından satın alınabilir ve hisse sahiplerinin hepsinin şirketin işleyişinde söz hakkı vardır. Özel bir şirket, bir bireye veya bir gruba aittir.

Her tür şirket halka açık olamaz, ancak tümü özel olarak sahiplenilebilir.

Bir şirketin halka açık veya özel olması, özellikle raporlama ve açıklama gereklilikleri söz konusu olduğunda, tabi oldukları düzenlemeleri etkiler.

Kâr Amacı Gütmeyen Şirketler
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş/şirket, para kazanmak için değil, sosyal fayda sağlamak için vardır. Bu kuruluşlar, çalışmalarının hayırsever doğası gereği herhangi bir vergi ödemez ve genellikle bağışlarla finanse edilir.

Vergi muafiyetlerini elde etmek için devlete kayıtlı olmaları gerekir. Kazandıkları tüm paralar şirketin kendisinde tutulur. Karlar sahiplere dağıtılamaz ve genellikle şirketin operasyonlarını genişletmeye yardımcı olmak için kullanılır.

En Popüler Şirket Türü Olan Limited Şirket Nedir, Avantajları Nelerdir?

Limited Şirket veya LTD, ortaklıkların ve şirketlerin en iyi özelliklerinden bazılarını birleştiren karma bir şirket türüdür.

Bir limited şirket kurmanın bazı avantajları vardır. Bu avantajlardan bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Vergi verimliliği

Bir limited şirketin, bir şahıs şirketine kıyasla vergi açısından daha verimli olma olasılığının daha yüksektir. Bu, limited şirketin popüler bir iş modeli olmasının birçok nedeninden biridir.

Limited şirketler kârları üzerinden %25 kurumlar vergisi ödemek zorundayken, bir şahıs firması %15-40 arasında bir vergi öder.

2. Sınırlı sorumluluk

Bir limited şirket, işletme sahibine sınırlı sorumluluk sunar. Şahıs şirketinde kişiler, tüm işlerden sorumlu ve yükümlüyken, limited şirket sahibi/yöneticisi sınırlı sorumluluğa sahiptir. Girişimcilerin bu iş yapısını tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de budur. Sınırlı sorumluluğa sahip olmak, bir işletmenin borca ​​girmesi durumunda, kişisel varlıklarınızın ve mali durumunuzun yasaların gözünde korunacağı anlamına gelir.

3. Ayrı bir varlık

Yasanın gözünde, limited şirket, sahibine göre ayrı bir varlıktır. Şahıs şirketinde kişiler tek bir varlık olarak görülür.

Limited şirket ayrı bir varlık olduğu için sözleşmeler yapabilir ve tüm ticari işlemlerden sorumludur. Bir limited şirket yöneticisi, şirketteki payları dışında şirketin eylemlerinden sorumlu değildir.

4. Prestij

İşletme imajı söz konusu olduğunda, limited şirketler daha prestij durur ve bu onları profesyonel gösterir. Bu da, bir limited şirketin, diğer iş yapılarından daha fazla müşteri ve yatırımcı çekme olasılığı olduğu anlamına gelir. Hatta limited şirketler güvenli bir iş olarak görüldüğü için bankalardan kredi almaları daha kolaydır.

Şirket Nasıl Kurulur?
Hayalinizdeki iş için hangi şirket türünün sizin için uygun olduğuna karar verdikten ve sermaye miktarınızı belirledikten sonra artık kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Fakat şirket kurmak, şirket türlerine göre farklılık göstereceği için her şirket türü için farklı bir prosedür izlemeniz gerekir.

Şirketleri, Sermaye Şirketleri ve Şahıs Şirketleri olarak 2 grupta incelemek gerekirse:

1. Sermaye Şirketi Kurmak
Sermaye Şirketlerini; “Limited Şirketler ve Anonim Şirketler, Paylı Komandit Şirketler olarak ele alabiliriz. Limited Şirketi kurmak için ana sermaye tutarı en az 10.000 TL olmalıdır ve ortak sayısı 50’yi geçmemek zorundadır.

Diğer şirket türleri ile karşılaştırıldığında, anonim şirket kurmak daha maliyetli ve uzun bir yolculuktur.

nasıl kurulur, nedir ve nasıl bir getirisi vardır diyorsanız yüksek sermaye birikimi sağlamak için iktisadi faaliyet içine girecek kişiler tarafından tercih edilmelidir. Anonim Şirketler en az 5 tüzel veya gerçek kişi tarafından kurulabilmektedir ve ana sermaye tutarı en az 50.000 TL’dir. Paylı Komandit Şirketlerde ise şirket kurallarında bir farklılık bulunmadığı takdirde Anonim Şirket hükümleri ile çalışmaktadır.

2. Şahıs Şirketi Kurmak
Daha az cirolu ticari faaliyetler için tercih edilen şahıs şirketlerinin kurulumu ile ilgili tüm detaylara ilgili yazımızdan ulaşabilirsiniz.


Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Sermaye ya da şahıs şirketi kurmak için edinmeniz gereken evraklar aşağıdaki şekildedir:

1. Anonim ve Limited Şirket İçin Gerekli Evraklar
Anonim ve Limited Şirket kurmak için gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir:

Tüm ortaklara ait ikamet belgeleri
Tüm ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopisi
Tüm ortaklara ait 3 adet vesikalık fotoğraf
Şirketinizi kurmak istediğiniz yere ait adres ve kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi
Kurmayı planladığınız şirketin unvanı
Limited Şirket için en az 10.000TL, Anonim Şirket için en az 50.000 TL’den az olmamak şartı ile şirketiniz için belirlediğiniz sermaye miktarı
Tüm ortaklar ait sermaye pay ve oranlarının belirlenmesi
Şirketinizin temsilcilerinin belirlenmesi
2. Şahıs Şirketleri İçin Gerekli Evraklar
Şahıs şirketi kurmak için gerekli olan evraklar aşağıdaki şekildedir:

Vekalet (muhasebecinizin ya da mali müşavirininizin şirket kurma işlemlerini halledebilmesi için)
Tam olarak doldurulmuş başvuru formu
Şirketi kuracak kişiye ait kimlik fotokopisi
İmza beyannamesi (Noterden)
Şirketi kuracak kişiye ait ikametgah belgesi
Şirketinizi kurmak istediğiniz yere ait adres ve kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi
Şirketinizi Kurduktan Sonra solid medya İle Profesyonel Hayata İlk Adımınızı Atın
Şirketinizi kurduktan sonra işletmenizi daha prestijli bir hale getirmek için yapmanız gerekenler var. Kurumsal kimlik oluşturma, web sitesi kurulumu ve kurumsal e-posta yapmanız gerekenler arasında en önemlileri.

Neden mi?

Çünkü isim.soyisim@sirketadiniz.com gibi profesyonel bir e-posta adresi, Gmail veya Hotmail uzantılı ücretsiz e-posta adreslerinden çok daha fazlasıdır. Kurumsal e-posta adresi, işletmenizin daha prestijli ve güvenilir görünmesini sağlar.

WhatsApp